Wednesday, February 26, 2014

نوروز بایرامی مؤمبارک اولسون - روزبه کوراغلینوروز بایرامی مؤمبارک اولسون

سازاقلي بير سحر پارچالاياجاق   قارا سس‌سيزلييي توزلو پييانو
قيزغين بارماقلاردان آخاجاق او گؤن  سهندين بوزلانميش آغجا گؤل‌لري

نوروز بایرامی طبیعتین دریشیگ لیغی بؤتؤن ایشجیلره و ائمک چیلره مؤبارک اولسون.

بو ایلده گئچئن ایللر کیمی بیر حالدا نورؤز بایرامی و طبیعتین دئغیشیمیله سیلهامسال نیز همانند گذشته در حالی به استقبال نوروز و تحول طبیعت می رویم که کاپیتالیزم هار و صاحبان سرمایه و زور برای خروج از بحران ساختاری نظام سرمایه و نجات آن از زوال و نابودی در وقیحانه ترین حملات به اردوی کار با دست زدن به بیکار سازی و اخراج میلیونها کارگر و زحمتکش و تزریق تورم و گرانی بر بازار کالاهای مصرفی و مایحتاج اولیهّ زندگی، معیشت و شرایط زیست میلیونها توده کار و زحمت را بیش از پیش سخت تر و طاقت فرساتر نموده است. در حالی که بیش از یک میلیارد انسان در سراسر جهان با بحران مواد غذائی و آب آشامیدنی مواجه است و فقر و گرسنگی و بیماری روزانه جان هزاران انسان را می گیرد، در جبهه ای دیگر کاپیتالیرم افسار گسیخته و اردوی سرمایه برای چپاول و غارت مواد خام اولیهّ کشورهای عقب نگه داشته شده جهت تامین منافع اقتصادی و سلطه گری خود همزمان با براه انداختن جنگ و کشتار و جنایت با فروش میلیاردها دلار اسلحه و ابزار کشتار به دولت های دست نشانده و سرکوبگر، مرتکب فجیع ترین کشتارها، قتل عام و اعدام و سرکوب و آوارگی میلیونها انسان می شوند.

جمهوری ننگین اسلامی نیز بعنوان بخشی از نظام جهانی سرمایه با بهره گرفتن از مناسبات حاکم بر آن و بکارگیری قوانین وقاحت آمیز مذهبی، ضمن مورد آماج قرار دادن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتمائی و فرهنگی جامعه در این سی و دو سال حاکمیت پلید و جنایتکارانه با لگد کوب کردن کرامت انسانی، ساده ترین و ابتدائی ترین حقوق انسانی را سلب و برای به تبعیت در آوردن و خفه کردن توده های معترض و سرکوب آزادی، کشتار و ترور و اعدام و سنگسار و زندان و شکنجه را در وحشیانه ترین شکل ممکن بدون وقفه جاری نموده است. بحران عظیم سیاسی و اقتصادی، علنی شدن تضاد جناحهای درون رژیم و اجرای برنامه حذف سوبسیدها « طرح تحول بزرگ اقتصادی » به هدف تعرض دیگر به دست رنج توده های کار زحمت و سفره خالی میلیونها گرسنه، همگی بیانگر این واقعیت عینی است که پایه های رژیم با توجه به تداوم اعتصابات، اعتراضات و خیزش های بیست ماهۀ اخیر بیش از هر زمان دیگری بلرزه در آمده است.

کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان  

با توجه به اراده و عزم مبارزاتی ستم دیدگان و استثمار شدگان در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که بر علیه رژیم های خودکامه و دیکتاتور و نابرابری ها، بی عدالتی ها و بی حقوقی ها و فقر و بیکاری بپا خاسته اند. بهره گیری از تجارب و شیوه های این مبارزات برای هرچه گسترده تر و سراسری کردن آتش قیام در تداوم بخشیدن به اعتراضات، اعتصابات و خیزش های بر آمده در 20 ماهه اخیر بر علیه رژیم جهل و جنایت اسلامی که کارنامه ای بمراتب شنیع تر و وقاحت بارتر و سیاهتر از دیگر دیکتاتورهای حاکم دارد، ضرورت تاریخی - طبقاتی خود را بیش از پیش نشان می دهد. ابعاد گستردۀ فقر، بدبختی، فلاکت، بیکاری و تورم و گرانی، کشتار و سرکوب و زندان توسط رژیم جمهوری ننگ اسلامی در این سی و دو سال چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. تنها راه سرنگونی و راهائی از شر جمهوری آدام خوار اسلامی سازماندهی، متشکل شدن و ایجاد هسته های مخفی و علنی کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و جوانان در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، محل های کار و محلات بر علیه کلیت رژیم نهفته است.  با امید سرنگونی رژیم و طلوع بهار آزادی

روزبه کوراغلی
  بیست پنج اسفند 1389

No comments:

Post a Comment