Sunday, June 1, 2014

در محکومیت اعدام غلامرضا خسروی


سحرگاه امروز یکشنبه یازدهم خرداد، جمهوری اسلامی با اعدام غلامرضا خسروی بار دیگر چهره ی جنایت آمیز نظام سرمایه داری را به نمایش گذاشت. غلامرضا خسروی در دهه خونین شصت توسط بیدادگاه های رژیم به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین به پنچ سال زندان محکوم شده بود که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ زندانی بود. اعدام این زندانی سیاسی در حالی صورت می گیرد، که ایشان پس از دستگیری در بهمن ماه ۸۶ به همان اتهام به شش سال زندان محکوم شده بود، ولی در بیدادگاه بعدی محکوم به اعدام و سحرگاه امروز این جنایت توسط جلادان رژیم صورت پذیرفت. 

این اعدام و دیگر اعدام ها و سرکوب های وسیع کارگران، زنان و دانشجویان، نیروهای سیاسی، فعالین جنبش های ملی و دیگر اقشار مختلف اجتماعی، دقیقأ در تداوم همان سیاستهائی صورت می گیرد که در داخل توانسته بود توده های متوهم و سرخورده را با شعار "اعتدال و تدبیر" به پای انتصابات خود کشاند. و در خارج، نیز به جذب مزدور از میان کسانی که ظاهرأ روزی به مخالفت با رژیم برخواسته بودند، برآیند. سکوت مدعیان آزادی و دمکراسی داخلی و بین الملی به جنایت فوق به مفهوم بی تفاوتی به مسئله نیست، بلکه هم آوائی با این عمل شنیع است. اما بی تردید در این میان آنچه که بیش از همه اهمیت دارد، موضع رهبریِ سازمان مجاهدین است که نه تنها در مقابل اعدام های شنیع رژیم از جمله غلامرضا و هزاران همانند او چیزی از مسئولیت اش نمی کاهد، بلکه در مقابل سرنوشت بیش از سه هزار نیروی خود که امروز در اسارتگاه لیبرتی توسط امریکا و حکومت دست نشانده ی عراق وجه المصالحه با رژیم قرار گرفته اند، مسئولیت مستقیم دارد. در حالیکه رهبری همین جریان، تا هواداری از جریان باصطلاح سبز پیش میرود و آشکارا دست همکاری و در خواست کمک از هارترین جریانات سرمایه داری از امریکا گرفته تا غرب را دارد. سئوال از رهبری این جریان روشن است، چه کسانی این جنایات را انجام داده و می دهند.؟ حکومت جمهوری اسلامی مگر می تواند یکروز بدون حمایت جهان امپریالیستی به عمر ننگین خود ادامه دهد.؟ آیا وقت آن نرسیده که به اشتباهات خود که منجر به تثبیت رژیم و کشته شدن هزاران نفر از اعضاء و هواداران خود تا به امروز شد، نقد عملی کنید و آدرس تغییر و انقلاب را نه از کاخ سفید و اتحادیه اروپا و سازمان باصطلاح ملل، بلکه از مردم سئوال کنید.؟ فرض محال بر این بگیرید که غرب در مقابل رژیم از شما دفاع کند، آیا نیک اندیشیده اید این حمایت تعهدات مقابل نیز دارد. !؟

حال ضمن محکوم کردن اعدام جنایت آمیز غلامرضا خسروی و دیگر جنایاتی که رژیم در این سی و پنچ سال عمر ننگین و متوحش خود مرتکب گردیده است، همدردی عمیق خود را با خانواده و بازماندگان آن ابراز میداریم. 

روزبه کوراغلی
یکشنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۳

No comments:

Post a Comment