Tuesday, February 25, 2014

به زنان زحمتکش - پیشه وری

برگی از تاریخ
رفقا! صدای سهمگین و رعدآسای انقلاب جهانی تمامی انسانها را از خواب سنگین بیدار کرده است. همه بشریت از این انفجار عظیم متأثر شدند. افکار انسانها بسان جهانی در حال زلزله به تلاطم افتاد. این جنگ جهانشمول طبقاتی کلیه ی افمار و عقاید انسانها را در هم ریخت و عوض کرد.
رفقا! می دانید که چه جنک های عظیم و چه مبارزات پرشوری راه افتاده است.؟ البته که می دانید، نه که نمی دانید، می بینید و می فهمید، بلکه خود شماها چنان آروزی پیروزی و موفقیت یکی از طرفین این جنگ را در قلب هایتان می پرورانید.
رفقا! آتشفشان انقلاب و جنک های بی امان طبقاتی به طحمتکشان و ستم دیگان راه آزادی از بردگی را آموخت. و از این میان بخصوص به شما رفقای زحمتکش و زنان مبارز که به حق ستمکش ترین و مظلوم ترین قشر جامعه را تشکیل می دهید، راه رسیدن به آزادی و سعادت را نشان داد. خودتان به درستی می دانید که در دنیای کهن اگر می خواستند کسی را مورد اهانت و تحقیر قرار دهند او را زن و یا زن صفت خطاب می کردند.
اما امروز انقلاب جهانی با دریدن قلب چرکین دنیای کهن و برداشتن پرده های ساتر، حقایق را آشکار ساخته و در مقابل دیدگان همه قرار داده است. و یکی از این حقایق کشف استعداد بالقوه ی شما زنان بود، که می توانید همدوش رفقای مرد خود به عنوان دو انسان با حقوق برابر و دو رفیق همرزم قرار گرفته، برای براندازی این جهان فرتوت و گرظلم و جور و ساختن جهانی آزاد از نابرابری های اجتماعی دست به دست هم داده و متشکل مبارزه کنید. با این حال هنوز هستند عده زیادی عناصر مرتجع و محافظه کار که حاضر به قبول این حقوق برحق شما رفقای زحمتکش نیستند. و سعی می کنند مانع بدست آوردن حقوق مساوی و برحق و انسانی تان بشوند. لاکن انقلاب کمونیستی اساسی ترین سدی را که مانع آزادی شما زنان می شد، درهم کوبیده و از بین برده است.
رفقا! با انفجار انقلاب جهانی، زنان از فقر جامعه و نکبت بار کهن بیرون کشیده شدند، و از بی حقوقی محض بدر آمدند، و در کنار شوهرانشان به عنوان همسر و شریک زندگی مشترک قرار گرفتند. رفقا! زنان مبارز، قبل از این که فمینیزم در اروپا شکل بگیرد، در شرق برای آزادی زنان مبارزه می شد، و مسئله زنان و رهائی آنان افکار عمومی را بخود مشغول داشته بود. و هم اکنون هم در حالی که همه در این باره سکوت کرده اند، تنها روسیه سرخ است که حقوق زنان را در نظر گرفته و به آنان جامه عمل پوشانده است. اکنون در آنجا حقوق مساوی در تمامی عرصه ها، بین زنان و مردان بوجود آمده است.
لازم به تذکر است که دنیای کهن و مناسبات ارتجاعي آن به انقلابیون کمونیست افترا زده و آنان را متهم می کنند که گویا کمونیست ها می خواهند با انقلاب کمونیستی مسائل جنسی و زنان را به اشتراک بگذارند. در حالی که کمونیست ها مثل مسلمان ها که زن را بصورت کالا و حیوان مورد خرید و فروش قرار داده و آن را مثل ملک خود نگاه می کنند، نیستند. همان طور که در سطور بالا گفتیم، کمونیست ها حفاظت از ناموس زنان را نه از طریق چوب و چماق و یا رولور شوهرانشان، بلکه فقط و فقط به خود زنان می سپارند.
عجبا! کمونیزمی که اعتقاد عمیق به برابري حقوق انسانها داشته و برای آن مبارزه می کند، چگونه حاضر خواهد شد، که با میلیون ها زن تحت ستم و زحمتکش همچون حیوان و یا مال التجاره برخورد نماید.!
آن هائی که چنین می گویند، نظرشان معلوم است. آن ها برای این که جلوی رشد کمونیزم را بگیرند، غلط های زیادتری هم خواهند کرد. الاکن شاعر می گوید: ماه می تابد و سگ عوعو کند. کمونیزم در راه توسعه و گسترش خویش همچنان پیش می تازد. و این ابلهان بیهوده سر خود را درد می آورند.
رفقا! دیگر وقت آن رسیده است که مادران و زنان ترک و مسلمان حقوق انسانی خود را طلب نموده تا در مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با همسران خود در یک سطح برابر قرار بگیرند. این هم در اداره جامعه، اصول کمونیسم و به یاری مبارزه شما زنان امکان پذیر است. رفقا بیائید برای تحقق چنین اصولی و برقرای چنین مناسباتی در کنار همسران انقلابی تان قرار گرفته و مبارزه نمائید، با همسرانتان رفیق شوید. رفیق پایداری آزادی. بگذارید با چنین مناسبات نوین و انسانی زندگی بغایت تلخ و مسموم گذشته پایان پذیرد و بجای ریاکاری، مکر، حیله و حسودورزی، کردار و رفتار انسان ها مملو از درستی و صداقت، عشق و محبت و رفاقت باشد. بگذارید بردگی، این داغ ننگ ابدی دنیای کهن با چشمه های زلال و پر برکت انقلاب کمونیستی از چهره نوع بشر برای همیشه شسته شود.
رفقا طی همین روزهای اخیر در شعبه زنان اتحادیه کارگران جوان تعدادی از زنان مسلمان اسم نویسی کرده اند. ما از این اقدامات رفقایمان قلبأ مسروریم، چرا که تا بحال همواره این خواهران زندگی جدا از همسرانشان داشته اند. تا بحال رسم اینجور بوده که زنان کارهای مخصوص بخود را داشته و مردان کارهای مخصوص بخود را. اما از این به بعد باور داریم که ما در مسائل سیاسی و اجتماعی با زنان و خواهران جوانمان در یک ردیف نشسته و به بحث و گفتگو مشغول خواهیم شد. ما ورود خواهران مبارز و زحمتکش مان را به اتحادیه، خیر مقدم گفته، صمیمانه تبریک می گوئیم و هم چنین با کمال افتخار دست شان را برای رفاقت و دوستی می فشاریم.
م- جوادزاده ( پیشه وری)
روزنامه یولداش شماره 5
یازدهم  مارس 1920
ترجمه آرش.ا.
از نشر کارگری سوسیالیستی

No comments:

Post a Comment